Dotacje rolne

gospodarstwo rolneWraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej przed naszymi rolnikami otworzyło się wiele nowych możliwości tak rozwoju własnych gospodarstw rolnych, jak i zdobywania funduszy na prowadzenie ich, czy dodatkowych kwalifikacji dla siebie i swoich pracowników oraz zdobywania dopłaty do modernizacji gospodarstw rolnych.

Dopłaty do produkcji rolnej to jeden z większych plusów wstąpienia Polski do UE. Dzięki nim rolnicy nie muszą obawiać się o to, że ich gospodarstwo nie będzie rentowne, a wyprodukowane zboża czy inne plony nie znajdą nabywców lub znajdą ich w  cenie, która nie pokryje nawet kosztów produkcji.

Rolnictwo stanowi jeden z ważniejszych działów polskiej gospodarki. Głównym zadaniem rolnictwa jest dostarczanie płodów rolnych oraz uzyskiwanie produktów roślinnych i zwierzęcych. Realizacja wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na terenie Polski jest wspierana poprzez liczne dotacje dla rolników.

Obecnie rolnicy mogą liczyć między innymi na dotacje do paliwa, dofinansowania na kupno ciągnika oraz na pieniądze z ARiMR. W ramach takiej pomocy można nie tylko kupić traktor czy kombajn zbożowy, ale również zmodernizować stajnię lub kurnik. Tego rodzaju dotacje są przydzielane głównie za sprawą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej ma na celu nie tylko poprawę konkurencyjności poszczególnych sektorów rolnictwa, ale również zakłada poprawę stanu terenów wiejskich, poprawę jakości życia na tego rodzaju obszarach oraz ochronę środowiska. O pieniądze mogą ubiegać się przede wszystkim posiadacze gospodarstw rolnych, w tym zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Po 2013 roku mają weszły w życie nowe zasady ubiegania się o dotacje dla rolników. Osoby posiadające własne gospodarstwa zetknęły się z nowymi wymogami do dopłat. Wspólna polityka rolna UE ma opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich będzie miał za zadanie wspieranie dochodów dla rolników, natomiast drugi będzie skoncentrowany wokół zadań związanych z ochroną środowiska.

W ramach pierwszego filaru wspólnej polityki rolnej rolnicy mogą ubiegać się o bezpośrednie dopłaty do hektara. Takie wsparcie dla osób posiadających gospodarstwa rolne jest bardzo istotne. Co więcej, Unia Europejska przewiduje także innowacyjne warsztaty dla rolników, z których mogą korzystać właściwie wszystkie osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

Czas trwania dopłat dla rolników oraz wysokość dotacji jest uzależniona w głównej mierze od powierzchni dotowanych upraw oraz od powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego. Trzeba także dodać, że aby móc w ogóle ubiegać się o dopłatę bezpośrednią ze środków unijnych, należy posiadać przynajmniej jeden hektar użytków rolnych uprawianych lub utrzymanych w tak zwanej dobrej kulturze (grunt zaorany i odchwaszczony, łąki skoszone).

Obecnie o dofinansowanie z Unii Europejskiej mogą starać się także młodzi rolnicy. Dopłaty dla młodych rolników są także uzależnione od areału posiadanego gospodarstwa. W ten sposób Unia Europejska chce przede wszystkim ułatwić start osobom zamieszkującym tereny wiejskie, które chcą poświęcić się rolnictwu. W latach 2007-2013 takie inicjatywy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich cieszyły się bardzo dużą popularnością.

Oprócz dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej można dostać także premię dla młodych rolników. Jest ona obwarowana kilkoma kryteriami, które trzeba spełnić, ale gra jest warta świeczki, bo premie mogą wynosić nawet 100 tys. złotych na jednego młodego rolnika. Dla rodziny rolników Unia przygotowała programy pomocowe, które wspierają inne formy inicjatyw na wsi. Wsparcie działalności pozarolniczej może polegać na dopłatach do otwarcia agroturystyki czy koła aktywizacji zawodowej na wsi. Katalog aktywności, dla których można się starać o wsparcie jest do znalezienia na stronie www  ARiMR. W ramach dotacji rolnych organizowany jest także program rolnośrodowiskowy.

Rolnicy, którzy zdecydują się na zalesienie gruntów można liczyć na wsparcie zalesiania gruntów rolnych, a także późniejsze dopłaty do lasów.

Także sektor ogrodniczy skorzystał na dopłatach unijnych, bo może się rozwijać oraz eksperymentować z nowymi gatunkami roślin, które będą bardziej ekonomiczne w uprawie, bardziej odporne na warunki środowiskowe oraz finalnie smaczniejsze i chętniej kupowane przez odbiorców.

Jest możliwość złożenia także wniosku o renty dla rolników, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wielu rolników jest zagubionych w gąszczu przepisów unijnych dlatego dla nich organizowane są bezpłatne usługi doradcze dla rolników, na których mogą oni dowiedzieć się o różnych formach pomocy, modernizacji gospodarstwa, wprowadzenia nowych gatunków roślin, korzystnych ofertach ubezpieczeń dla rolników.