Bezpłatne kursy dla osób mieszkających na wsi

szkolenia rolniczeChociaż Europejski Fundusz Społeczny może nam się kojarzyć przede wszystkim z aktywizacją kobiet i osób bezrobotnych, to trzeba wiedzieć, że obok szkoleń pracowniczych coraz popularniejsze stają się również kursy dla rolników i osób mieszkających na wsi. To ważna forma pomocy dla rolników, obok różnego rodzaju dofinansowań i dotacji na kupno maszyn rolniczych.

Obecnie ze środków unijnych jest finansowanych naprawdę wiele różnego rodzaju projektów dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych nieco słabiej rozwiniętych. Celem tego rodzaju inicjatyw jest przede wszystkim wprowadzanie innowacji na lokalnych rynkach pracy. Rolnicy w ten sposób mogą zdobywać nowe kwalifikacje, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez wykształconych ekspertów i specjalistów.

Największą popularnością cieszą się bezpłatne kursy dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich. Tego rodzaju szkolenia podnoszą kwalifikacje i pomagają zdobyć wiele praktycznych umiejętności, które mogą okazać się przydatne chociażby w poszukiwaniu pracy. Popularne są także warsztaty dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rolnicy oraz członkowie ich rodzin, którzy są ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mogą także za damo korzystać z dofinansowywanych szkoleń. Najbardziej popularne dofinansowywane szkolenia dla rolników to szkolenia kucharskie, kelnerskie, barmańskie, a także warsztaty organizowane dla leśników, ogrodników i hodowców zwierząt, na stałe zamieszkujących obszary wiejskie.

W trakcie szkoleń rolnicy mogą nabywać wiedzę teoretyczną i praktyczną. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje oczywiście stosowne świadectwo oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia, które uprawnia do podjęcia pracy w określonym zawodzie.

Kursy dla rolników organizowane są również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty są adresowane w głównej mierze do rolników i ich domowników (ubezpieczonych w KRUS), którzy poszukują zatrudnienia poza branżą rolniczą. Bezpłatne kursy zawodowe dla rolników pozwalają zyskać szerokie możliwości na rynku pracy, który zmienia się niezwykle dynamicznie.

Rolnicy są zachęcani między innymi do uczestnictwa w kursach z zakresu transportu, administracji, handlu oraz gastronomii. Osoby zamieszkujące tereny wiejskie mogą też skończyć kurs kierowcy samochodu ciężarowego, operatora koparko – ładowarki czy wiele innych szkoleń. Tego rodzaju przedsięwzięcia realizowane są chociażby w powiatach województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, warmińsko – mazurskiego oraz zachodniopomorskiego.