Bezpłatne usługi doradcze dla rolników i posiadaczy lasów

doradztwo w rolnictwieW ciągu ostatnich kliku lat wzrosło zainteresowanie polskim rolnictwem i obszarami porośniętymi lasami. Przemyślane inwestycje w te sfery gospodarki okazały się być modne i co ważniejsze, przynosić dochody.

Wbrew powszechnie panującym przekonaniom, wielu młodych ludzi chciałoby związać swoją przyszłość z działalnością rolniczo-leśną na wsi. Często jednak brakuje im pieniędzy i pomysłu skąd je pozyskać i jak trafnie zainwestować. Z pomocą przychodzą specjalistyczne agencje doradcze. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiada środki na wnioski o dofinansowanie m.in. usług doradczych zainteresowanych rozwojem terenów rolniczych i leśnych.

W instytucjach tych młodzi przedsiębiorcy dowiedzą się m.in. o wymogach, jakie muszą spełniać przedsiębiorstwa, zasadach ochrony i wytycznych dotyczących dbania o tereny leśne czy nawet gatunków roślin i zwierząt, które mogą występować na danych obszarach. Aby nie zwracać pieniędzy pozyskanych w ramach funduszy strukturalnych, europejskich i innych podobnych programów skorzystajmy z pomocy, jaką oferują nam m.in. oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Należy powiedzieć głośno, że wciąż mamy szanse na uzyskanie pomocy finansowej i konsultingowej w ramach projektu „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach działania PROW na lata 2007-2013. Jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z tych usług możemy liczyć na trafne porady dotyczące sposobów otrzymania dopłat czy określonych standardów ochrony środowiska, których spełnienie ważne jest dla przetrwania i rozwoju naszego pomysłu na życie.

Trzeba być świadomym, że możemy ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na doradztwo. Należy wybierać jednak specjalne ośrodki posiadające zgodę MRiRW. Należą do nich Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze oraz inne podmioty świadczące usługi na mocy decyzji akredytacyjnej wspomnianego ministerstwa.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy wybrana przez ciebie jednostka posiada zgodę na współpracę sprawdź czy znajduje się w stosownym wykazie na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.