Dopłaty rolnicze do hektara

rolnictwo polskieWspólna polityka rolna Unii Europejskiej ma na celu nie tylko ochronę środowiska, ale również zwiększenie wydajności produkcyjnej oraz wprowadzenie odpowiedniego poziomu życia dla mieszkańców terenów wiejskich. To właśnie z tego powodu wprowadzono dopłaty o różnych wysokościach, z których mogą korzystać młodsi i nieco starsi rolnicy.

System dopłat bezpośrednich jest finansowany w głównej mierze z funduszy pierwszego filaru wspólnej polityki rolnej. W ramach tego rodzaju pomocy rolnicy mogą ubiegać się o płatności do powierzchni upraw. W naszym kraju posiadacze gospodarstw z takich dopłat korzystają od początku 2004 roku. W Polsce stosowany jest uproszczony model płatności bezpośrednich.

Dopłaty rolnicze do hektara stanowią specyficzny rodzaj dopłat bezpośrednich. System ten od początku budził wiele kontrowersji, gdyż powszechnie sądzono, że pomoc z unijnego budżetu będzie trafiać do największych właścicieli ziem, a nie do ubogich rolników. Na początku 2006 roku zamierzano wprowadzić limit dopłat na kwotę rzędu trzystu tysięcy euro rocznie, ale ostatecznie projekt nie został zaakceptowany.

W Polsce systemem dopłat bezpośrednich zajmuje się w głównej mierze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą ubiegać się między innymi o dopłaty w związku z produkcją zbóż. Taka pomoc wynosiła około dziewięciuset złotych do hektara. Dodatkowo przyznawane są płatności na owoce i warzywa oraz tak zwane wsparcie specjalne.

W przypadku jednolitej płatności obszarowej (podstawowej dopłaty do ziemi) pomoc za 2012 rok wyniosła ponad siedemset złotych do hektara. Ten rodzaj dofinansowana przysługuje przede wszystkim tym rolnikom, którzy posiadają przynajmniej jednohektarowe gospodarstwo rolne. W związku z ubieganiem się o pomoc trzeba też wypełnić odpowiednie wniosek i spełnić pozostałe wymogi postawione przez Unię Europejską.

Również producenci chmieli mogą ubiegać się o dopłaty rolnicze do hektara. Tego rodzaju dotacja może wynosić nawet około tysiąca dwustu złotych do hektara. Możliwa jest ponadto płatność do skrobi, do pomidorów, do uprawy roślin strączkowych oraz do produkcji owoców miękkich.

W 2012 roku dziesięć procent funduszy wypłacanych rolnikom w formie dopłat do hektara pochodziła z budżetu krajowego. Na lata 2014 – 2020 jest przewidywana nieco niższa pomoc z budżetu unijnego, co ma ogólny związek z obniżeniem środków przeznaczonych na rozwój rolnictwa.