Dotacje nierolnicze

sadownictwoW ramach unijnego programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” każdy rolnik wraz ze swoją rodziną ubiegać się może o dotacje unijne na wsparcie swojej podstawowej działalności rolniczej dodatkową działalnością nierolniczą.

Nabór wniosków odbywa się kilka razy w roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Nie warto zwlekać ze składaniem wniosków gdyż nabór ma charakter kolejności – kto pierwszy ten dostanie dotację.

Wymagania formalne jakie trzeba spełnić, by starać się o dotację unijną w ramach tego programu to: posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego z kraju UE, wiek pomiędzy 18 i 60 rokiem życia, miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miejskiej nie przekraczającej 5 tys. mieszkańców, nie przyznano mu renty strukturalnej w  ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013, jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku i jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, do gruntów rolnych posiadanych przez tego rolnika, przyznano dotację do gruntów rolnych.

Zakres działań, na które można dostać środki w ramach tego programu jest bardzo szeroki. Począwszy od działań związanych z rolnictwem np. produkcja, handel czy wypożyczalnia maszyn rolniczych, przez handel przetworami z warzyw czy owoców w tym grzybów leśnych do działań zmierzających do aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących tereny wiejskie, w tym organizację zajęć dla dzieci.

Dofinansowane zostaną także prace związane z przystosowanie domu do przyjmowania gości, przyrządzania posiłków dla turystów.  Dokładny wykaz celów, na które może zostać wykorzystane dofinansowanie przedstawiony jest na stronie www ARiMR.

Wysokość dofinansowania to maksymalnie 100 tys. złotych co stanowić ma 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na daną inwestycję.