Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać wsparcie finansowe?

jak otrzymać dotację rolnąRolnicy starający się o dotacje rolnicze do hektara czy o inny rodzaj pomocy z budżetu Unii Europejskiej bardzo często zastanawiają się nad warunkami, które trzeba spełnić, by otrzymać określoną kwotę pieniędzy. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do końca bieżącego roku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie pomocy unijnej.

Obecnie realizowanych jest kilka różnych programów rolno – środowiskowych, w ramach których osoby posiadające własne gospodarstwa rolne mogą liczyć na pomoc ze strony Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o płatności rolno – środowiskowe, to jest to pomoc wieloletnia, która wypłacana jest rolnikowi każdego roku.

By ubiegać się o dotację o charakterze rolno – środowiskowym, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim osoba posiadająca gospodarstwo musi wykonać określony zestaw zadań (w ramach konkretnego wariantu – zgodnie z założeniami unijnej wspólnoty). Wymogiem do otrzymania płatności jest także posiadanie gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej niż jeden hektar.

Z kolei warunkiem otrzymania pomocy dla młodych rolników jest ukończenie osiemnastego roku życia (wiek jednak nie może przekraczać czterdziestu lat) oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Co więcej, młody rolnik powinien posiadać gospodarstwo o powierzchni, która będzie nie mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w określonym województwie.

Warto wiedzieć, że o dopłatę dla rolników może starać się także osoba planująca powiększenie własnego gospodarstwa rolnego. Wówczas można ubiegać się między innymi o dopłaty bezpośrednie do ziemi. O podobną pomoc można wystąpić, gdy zostanie podpisana umowa dzierżawy.

O udzielenie dotacji rolniczych mogą starać się nie tylko osoby prywatne, ale także jednostki samorządu terytorialnego (przede wszystkim te, które podejmują zadania wynikające z rolniczej przestrzeni produkcyjnej). Podziału takich dotacji dokonują na ogół zarządy województw, uwzględniając dodatkowo własny wkład w koszty planowanych przedsięwzięć).

Dotacje dla rolników zgodnie z wymogami Unii Europejskiej nie mogą być przyznawane na rekultywację bądź ochronę działek rolnych położonych w obrębie administracyjnych granic miast. Jeśli dotacja zostanie pobrana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, wówczas będzie ona podlegać zwrotowi do budżetu Unii Europejskiej.