Renty strukturalne dla rolników

renty i emerytury w rolnictwieJesteś rolnikiem? Skończyłeś 55 lat? Możesz ubiegać się o rentę strukturalną. Nie wiesz, jak to ugryźć. Spokojnie. Nasz poradnik rozwieje wszelkie wątpliwości. A zatem zapraszamy do lektury.

1. Ile możesz dostać renty?

Do tej pory najniższa renta rolników ubezpieczonych w KRUS wynosiła 562 zł brutto. Natomiast nowe renty strukturalne dla rolników to nawet 2500 zł. Wysokość kusi. Ale, by otrzymać taką sumę trzeba spełnić kilka wymogów.

2. Kto może ubiegać się o rentę strukturalną?

O pieniądze ubiegać się mogą osoby, które spełnią łącznie warunki.

a) Po pierwsze w chwili składania wniosku muszą mieć ukończone 55 rok życia. Rentę mogą pobierać maksymalnie 10 lat, do ukończenia 75 roku życia.

b) Po drugie należy udowodnić, że od minimum dziesięciu lat prowadzi się gospodarstwo rolne. W tym celu trzeba udać się do Urzędu Gminy i poprosić o zaświadczenie, że od dziesięciu lat płaci się podatek gruntowy.

c) Rolnik ubiegający się o rentę strukturalną musi minimum od pięciu lat opłacać składki do KRUS-u.

d) W trakcie starania się o fundusze rentowe, rolnik musi zaprzestać działalności rolniczej. W tym celu powinien sprzedać bądź oddać dzieciom ziemię (trzeba podpisać akt notarialny). Może ją również wydzierżawić – ale na minimum dziesięć lat. Co ważne, ziemi nie może wydzierżawić dzieciom ani współmałżonkowi.

e) Powierzchnia ziemi, którą rolnik sprzedaje, wydzierżawia bądź odstępuje nie może mieć powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Wniosek o przyznanie renty strukturalnej

Wniosek o przyznanie renty możemy odebrać w jednym z oddziałów biura Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czytelnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów musimy złożyć w oddziale Agencji właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.

Ile trzeba czekać?

Osoby starające się o rentę muszą być cierpliwe. Agencja ma 40 dni na sprawdzenie kompletności wniosku. Następne 40 dni na sprawy urzędowe i przeprowadzenie kontroli administracyjnej oraz 30 dni na wydanie decyzji.